Lectora. Revista de Dones i Textualitat

Lectora. Revista de Dones i Textualitat

Lectora: revista de dones i textualitat, fundada l'any 1995, és un espai de debat i estudi dels encreuaments i matisos entre el feminisme i les diverses formes de textualitat dins la cultura. Publicació impresa, multilingüe, amb periodicitat anual. La revista no imposa càrrecs per l'enviament, el processament o la publicació de manuscrits.

Estat: 
Identification
ISSN: 
1136-5781
eISSN: 
2013-9470